İşverenler ve İşveren Temsilcileri İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, İşe Alım Yöntemleri ve Genç İstihdamına Yönelik Teşviklerle İlgili Eğitim

“TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek EuropeAid/140199/IH/SER/TR” AB projesi kapsamındaKariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi – KAPUM” koordinasyonunda Siirt İlinde İşveren ve İşveren Temsilcilerine yönelik 14-15 Nisan 2021 tarihinde “İşverenler ve İşveren Temsilcileri İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, İşe Alım Yöntemleri ve Genç İstihdamına Yönelik Teşviklerle İlgili Eğitimdüzenlenecektir.

İki gün süreyle yürütülecek faaliyette;

 

1.   İnsan kaynakları yönetiminin tanım ve sınıflandırmaları ve kısa tarihsel gelişimi vurgulanarak insan kaynakları yönetim sistemlerinin ne olduğuna dair ortak bir anlayışa yönelik kavramlar ve konseptler hakkında kısaca bilgi verilecek,

2.   İkinci modül, insan kaynakları planlaması ve geliştirmenin temelleriyle ilgilidir ve farklı işe alım yöntemleri kullanmak, mevcut yöntemleri iyileştirmek ve mülakat teknikleri hakkında bilgi edinmek için yöntemler önerir. Bir pozisyon için profil oluşturma ve iş tanımları hazırlama teknikleri de ele alınacaktır. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin bazı kilit sorular de tartışılacak ve katılımcılardan rol çalışmasıyla gruplar halinde çalışması istenecek ve son olarak eğitici, tavsiye ve görüşlerini sunacak, 

3.   Üçüncü modülde eğitime katılması ve AİPP programlarının portföyleri, istihdam destek tedbirleri, eğitim programları/iş başında eğitim ve mesleki eğitim, serbest çalışma tedbirleri ve toplum yararına çalışma hakkında işverenleri bilgilendirmesi için bir İŞKUR uzmanı davet edilecektir. Hem talep (işverenlerin yeni işe alınan çalışanların maaşları veya primlerine yönelik teşviklerden yararlanması için kamu istihdam kurumuna başvurma) hem arza yönelik aktivasyon politikaları da tartışılacak,

4.   Dördüncü oturum ise çalışma grubunda bir beyin fırtınası oturumuyla işverenlerin gençlik destek mekanizmalarına uyum ve bunların uygulanmasına nasıl daha fazla dahil olabileceğine odaklanacaktır.  İlaveten dördüncü oturumda talep kısmında (toplam ve işgücü talebi; işveren ayrımı; yavaş istihdam büyümesine sahip ekonomi) genç istihdamını artırmanın önündeki temel engeller ele alınacaktır. Yeni çözümlerin uygulanması konusunda işverenlere ilham vermek için tartışmalarda AB ve AB üyesi olmayan ülkelerden uygulama örnekleri paylaşımları gerçekleştirilecektir.                     

       

Tarih: 14-15 Nisan 2021

Yer: Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü KAPUM Kariyer Ofisi

Başvuru: asudeozsoy@yahoo.com 


Dr. HALİT KIRIKTAŞ (0484) 212-1111 / 3990
Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi - KAPUM
20.3.2021