Vizyon

       Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,

        Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapılmasını teşvik etmek,

       Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak,

       Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak,

       Siirt Üniversitesi mezunları ve öğrencileri ile buluşmalar organize ederek mezunlarla iletişimi sağlamak,

       Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini araştırmaya yönelik mesleki eğitim imkanı sağlamak,

       Öğrencileri kariyer hedeflerini belirlemede etkili olabilecek profesyoneller'le buluşturmak..

Dr. HALİT KIRIKTAŞ
Güncelleme : 21.03.2021 13:54:19