Birim Kariyer Temsilcilerimiz

Üniversitemizde SİUKAPUM tarafından yürütülen faaliyetlerin birimlerimizde daha etkin ve hızlı gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak, öğrencilerimizin kariyer süreçlerini daha başarılı yönetmelerinde ihtiyaç duyacakları mentörlük hizmetlerine daha kolay ve etkin ulaşmalarını sağlamak amacıyla akademik birimlerimizde birim kariyer temsilcilikleri oluşturulmuştur. Temsilciliklerimiz öğrencilerimizin kariyer süreçlerinde ihtiyaç duyacakları mentörlük hizmetlerini sağlamanın yanında öğrencilerimizin kariyer merkezimizle daha kolay iletişim kurmalarına ve merkezimiz tarafından yürütülen faaliyetlere daha kolay katılım sağlamalarında  koordinasyonu sağlayacaklardır. SİUKAPUM olarak, bilgi ve deneyimleriyle öğrencilerimizin kariyer süreçlerine ışık tutacak birim kariyer temsilcilerimize SİUKAPUM ailesine katılımlarından ve  yaptıkları/yapacakları değerli katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Birimi

Unvan Ad-Soyadı

E-Posta

Eğitim Fakültesi

Araş. Gör. Ebru GÜÇ

ebru_guc04@hotmail.com

Fen Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Dilan TAPAR

dilan.tapar@siirt.edu.tr

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Öğr. Gör. Muhammed Berkay KIZILKAN

kizilkanberkay@gmail.com

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Tuba ÖZALP

tuba.özalp@siirt.edu.tr

İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Yunus SANIR

ynssnr@hotmail.com

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Emral GÜLÇEK

emralgulcek@siirt.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Hatice Burak

Dr. Öğr. Üyesi Yahya DOĞAN

hatice.burak@siirt.edu.tr

yahyadogan72@gmail.com

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞ

fatih.tas@siirt.edu.tr

Veteriner Fakültesi

Arş. Gör. Sefa ÜNER

sefa.uner@siirt.edu.tr

Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. Arzu ÇIĞ

arzu@siirt.edu.tr

BESYO

Arş. Gör. Tarkan SÖĞÜT

tarkansogut@gmail.com

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NURİ SEVGİN

nurisevgin@siirt.edu.tr

Yabancı Diler Yüksekokulu

Arş. Gör. Mesut ARSLAN

mesut.arslan@siirt.edu.tr

Eruh Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Abdullah ACAR

 

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sema ÇAKIR ÖNGÖREN

s.cakir@siirt.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Reyhan KILIÇVURAN

reyhankilicvuran@gmail.com

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

tugcesoyleyici@gmail.com

Tasarım Meslek Yüksekokulu

 Öğr. Gör. Eda KOÇAK

 eda.kocak @ siirt.edu.tr

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Abdulgani GÖZ

abdulganigoz@siirt.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Müjdat TİRYAKİ

tiryakiv@siirt.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Özgür Yaşar ÇELİK

ozguryasarcelik@gmail.com

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Uğur DEMLİKOĞLU

ugurtarih@hotmail.com

Güncelleme : 21.06.2022 14:06:57